Kaulana Nā Pua

第50回メリー・モナークまでカウントダウンに入りました。そこで、今回は昨年のミス・アロハ・フラが踊ったこの曲。
「カウラナ・ナー・プア」の歌詞の5番、最後のバースを見てみましょう。

Kaulana Nā Pua
(Ellen Wright Prendergast)

Ma hope mākou o Lili'ulani
A loa'a 'ē ka pono o ka 'āina
Hā'ina 'ia mai ana ka puana
O Ka po'e i aloha i ka 'āina